İstihdam Hizmetleri (OUTSOURCING)

İstihdam Hizmetleri (OUTSOURCING)

İSTİHDAM HİZMETLERİ (OUTSOURCING)


Globalleşme ile gündeme gelen “küresel dünya” olgusu; küresel rekabeti, kaliteyi, bilginin etkin yönetimi ve kullanımını her alanda zorunlu kılıyor. Dünyadaki bu değişim, işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarına, bir başka deyişle “kendi alanlarında en iyi olmalarını” kaçınılmaz kılmakta. Bu da işletmeleri hızlı bir değişim ve dönüşümezorluyor.  

Outsourcing uygulaması işletmelere, hem kaynak tasarrufu yapmak hem de yapı olarak küçülerek daha yalın hale gelme fırsatını sağlar. Böylece işletmeler uzmanlaştıkları ve en iyi bildikleri işleri yaparak, temel yetkinlikleri üzerine odaklanma fırsatını elde ederler. İnsan kaynakları,  kurumların yönetiminin stratejik partneridir.  Yoğun rekabet baskısı altındaki işletmeleri geleceğe taşımada etkin rol oynayan “insan unsurunu” verimli bir şekilde kullanabilmesi gerekir.  Bunun için yararlanabileceği önemli stratejilerden bir tanesi de “outsourcing” (dış kaynak kulanımı) uygulamasıdır. Bu uygulamanın başarısı ise büyük ölçüde bu hizmeti arz eden şirketlerin kalitesine ve güvenilirliğine bağlıdır. Sizi; Türkiye’de bu hizmeti en kaliteli şekilde veren Yönnet ile tanışmaya davet ediyoruz

Neden dış kaynak (outsourcing)?
   •  Maliyetleri azaltmak,
   •  Zamanın etkin kullanımını sağlamak,
   •  Asıl işe odaklanarak, rekabet avantajı sağlamak,
   •  Teknolojik yenilikleri takip edebilmek,
   •  İşletme için doğru olan personel büyüklüğüne kavuşmak,
   •  Hız ve esnekliği artırmak,
   •  Yasal riski paylaşmak,
   •  Süreç yenileme kazançlarını hızlandırmak,
   •  Başarılı işletmeler arasına girebilmek,
   •  Kaynakları daha etkin kullanabilmek,
   •  Yatırım harcamalarını azaltmak,
   •  Finansal kaynaklardan etkin şekilde yararlanmak,
   •  Kaliteyi arttırmak,
   •  Kontrol dışı fonksiyonlardaki sorunlara çözüm getirebilmek,
   •  İK yapısını küçültmek ve maliyeti azaltmak.

 

Dış Kaynak Personel Temini

Kazanmak için birlikte yönetelim…

 

Maliyet ve zaman kazanımını sürekli bir güven içerisinde sunan Yönnet Group, bugün artık profesyonel ve dev kadrosuyla emin adımlarla yoluna devam etmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Antalya irtibat noktaları ile Türkiye genelinde tüm şehirlerimizde personel görevlendirmektedir. 2000 kişilik sürekli dış kaynak personeli ve 52 kişilik merkez yönetim kadrosuyla her yıl 5000 kişilik personel sirkülasyonunu başarıyla ve hatasız yönetmektedir. Firmalara hızlı, güvenilir ve başarılı çözümler sunan Yönnet Group en doğru çözüm ortağınız olmak için göreve her zaman hazır durumdadır.


Küresel dünya 
Günümüz dünyasında rekabet artık sınır tanımamaktadır. Globalleşme ile gündeme gelen “Küresel Dünya” olgusu; küresel rekabeti, kaliteyi, bilginin etkin yönetimi ve kullanımını her alanda zorunlu kılmaktadır. Dünyadaki bu değişim, işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarını, başka bir deyişle “kendi alanlarında en iyi olmalarını” kaçınılmaz kılmaktadır. Bu da işletmeleri hızlı bir değişim ve dönüşüme zorlamaktadır. İşletmeler, temel yetkinlikleri dışındaki tüm fonksiyonlarını dış kaynaklardan sağlamak (outsource etmek) yoluyla, en iyi bildikleri işleri yapmak, bazı işleri diğer firmalardan daha iyi bilir hale gelmek, iyi bildikleri iş dışında yapılması gereken tüm işleri başkalarına yaptırmak ve böylece sürekli olarak yenilik yapmak ve değer yaratmak olanağına kavuşurlar. 


  Dış Kaynak Kullanımının Faydaları 
    •    Dış kaynak kullanımını arz eden şirketler de ( outsourcing hizmeti veren şirketler ) gelişmiş süreç bilgileri sayesinde, verdikleri hizmette etkinlik yaratarak, hizmeti alan işletmenin kaynak kullanım verimliliğini arttırırlar.
    •    Dış kaynaktan yararlanma, özellikle büyük ölçekli işletmelerde eğitim maliyetlerini düşürmektedir. 
    •    Elde edilen etkin gelişmeler diğer alanlara da uygulanabilmektedir.
    •    İşletmelerin süreç yenileme çalışmalarını teşvik eden bir etki de yaratmaktadır.
    •    En önemli fayda; yüksek kalite, düşük maliyet, zaman tasarrufu ve teknolojik değişimdir.
    •    İşletmenin ana fonksiyou ile ilgili olmayan işlerinin merkezi karar alma dışına kaydırılmasını sağladığı için maliyet etkinliği ve işgücü verimliliğini yükseltmektedir.
    •    İşletmelerin tüm enerjilerini ve kaynaklarını, en iyi bildikleri alanlara yoğunlaştırmaları sonucunu doğurur ve  böylece  temel yetkinliklerini geliştirmelerini sağlar.