Bordrolama Hizmetleri

Bordrolama Hizmetleri

Bordrolama


Yönnet Group, profesyonel ve bilgi düzeyi yüksek özlük ve bordro uzmanları ile firmaların bordro ve iş hukuku süreçlerine yönetim desteği vermektedir. Personel özlük yönetiminde, deneyimli iş hukukçularımız, avukatlarımız ve bordro uzmanlarımız dahilinde gerek outsourcing yoluyla gerekse de tamamen operasyon sürecinizi takip ederek hizmet sunulmaktadır.

 

İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu uygulamalarına ilişkin bilgi ve tecrübemiz ile müşterilerimizin bordro servis desteğini tam olarak vermekteyiz. ERP yazılım yatırımlarımız ile artık bordro yönetimini web tabanlı ve internet üzerinden kolayca ve hızlı yönetebilmekteyiz.

 

Hizmet Sürecimiz;    


    •    Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması, 
    •    Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi (e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden),  
    •    Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya iletimi,   
    •    Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,  
    •    Yıllık izin, eksik gün ve prim gibi hususların takibi ve kayıtlı hale getirilmesi,  
    •    SGK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,  
    •    Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,  
    •    Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,  
    •    Personele ait izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin tutulması,  
    •    İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve  ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,  
    •    İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,  
    •    Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi,talep edilmesi halinde iş davaları ile ilgili destek ve danışmanlık verilmesi,  
    •    Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası.